Privacy Statement

Vanuit het gebruikte CMS voor onze website ontvangen wij volgende gegevens:

  • Geografische gegevens (landspecifiek)

  • IP-gegevens

  • Tijdstempel

Wij maken enkel gebruik van de globale gegevens en doen niets met je specifieke gegevens.
Niet voor persoonlijke doeleinden, niet voor commerciële doeleinden.

Door ons  te contacteren ontvangen wij je e-mailadres waarmee de correspondentie zal gebeuren.
We gebruiken dit e-mailadres uitsluitend voor deze correspondentie.
Je e-mailadres wordt niet toegevoegd aan een mailing of wordt niet gebruikt voor andere doeleinden, buiten persoonlijke correspondentie met jou.

Wij verbinden ons er toe enige inbreuk in onze gegevens - dmv hacking, diefstal, ... - meteen te melden aan de nodige autoriteiten, alsook aan jou, de klant.

Indien je niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op jill@thecellar.be.
Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over je verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen.

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je je wenden tot
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Cookie Statement

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en
door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken.
Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk optimaliseren.

EN | NL
;